เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ บุคลากรและนักศึกษา


สำหรับผู้ที่ต้องการต่อ WiFi แบบปลอดภัยโดยไม่ถูกแอบดูข้อมูลระหว่างทาง
ให้ connect LRU_WPA(อยู่ช่วงทดสอบ ไม่มีบริการทุกจุด) โดย username จะเป็นรูปแบบ XXXXXXXX@lru.ac.th