เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ บุคลากรและนักศึกษา


สำหรับผู้ที่ต้องการต่อ WiFi แบบปลอดภัยโดยไม่ถูกแอบดูข้อมูลระหว่างทาง
ให้ connect LRU-WPA(ยังไม่มีบริการครบทุกจุด)
โดย username จะเป็นรูปแบบ username@lru.ac.th (ใช้ username เดิม แต่เติม @lru.ac.th)

เครื่องมือช่วยตั้งค่า LRU-WPA และ eduroam สำหรับ Windows 7