การติดตั้ง LRU Root CA

  1. ติดตั้ง LRU CA โดยคลิก ที่นี่
  2. ใส่ชิ่อใบรับรองว่า lru root ca
  3. เลือกการใช้ข้อมูลรับรองเป็น WiFi


การเชื่อมต่อ Wifi LRU-WIFI หรือ eduroam

  1. เข้าไปตั้งค่า wifi โดยเริ่มจากการกดเชื่อมต่อ eduroam หรือ LRU-WIFI ก่อนก็ได้
  2. กำหนดวิธีการเป็น PEAP หรือ TTLS เท่านั้น
  3. ใบรับรอง CA ให้เลือก lru root ca ที่เราได้ติดตั้งก่อนหน้านี้
  4. ใส่ username ในช้อมูลระบุตัวตน(Identify) โดยเติม @lru.ac.th หลัง username เช่น sb512345678@lru.ac.th
  5. ไม่ต้องใส่ตัวตนที่ไม่ระบุชื่อ(Anonymous)
  6. ใส่รหัสผ่าน