การติดตั้ง LRU Root CA

  1. ติดตั้ง LRU CA โดยคลิก ที่นี่
  2. กดติดตั้ง
  3. ใส่รหัสของเครื่องเพื่อยืนยันการติดตั้ง
  4. กดติดตั้ง


การเชื่อมต่อ Wifi LRU-WIFI หรือ eduroam

  1. เมื่อติดตั้ง LRU Root CA เสร็จแล้ว สามารถเชื่อมต่อ Wifi ชื่อ LRU-WIFI หรือ eduroam ได้เลย
  2. ครั้งแรกที่เชื่อมต่อ จะถามให้รับรอง radius.lru.ac.th ให้กดตอบรับ
  3. ใส่ username ในช้อมูลระบุตัวตน(Identify) โดยเติม @lru.ac.th หลัง username เช่น sb512345678@lru.ac.th
  4. ใส่รหัสผ่าน