การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
(รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.​

LRU SPORT LIVE

ติดตาม Live สดเพิ่มเติมได้ที่  facebook.com/lrulivehd

Social Media LRU Sport

ผลการจับฉลากแบ่งสาย และตารางการแข่งแข่งขัน

ระเบียบ และกติกาการแข่งขัน

แผนที่สนามแข่งขัน

แบบประเมิน

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

รอบคัดเลือกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ผีตาโขนเกมส์”

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Copyright @ 2019 by Toppy@LRU All rights reserved.
Subport Browser