วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024

ที่ตั้ง แผนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ :
 042 – 835224 – 8
โทรสาร : 042 – 811143
เว็บไซต์  : https://lru.ac.th
E-mail :
 contact@lru.ac.th หรือ saraban@lru.ac.th