LRU PDPA
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 ใน 4 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยดำเนินบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 ใน 4 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยดำเนินบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ
ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 ใน 4 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยดำเนินบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ
การอบรมหลักสูตรทักษะวิศวกรสังคมสำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาทั่วไป
previous arrow
next arrow

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

RSS ข่าวประกวดราคา งานพัสดุ

简体中文Englishไทย