ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More
ข่าวทุนการศึกษา

อธิกรบดี มรภ.เลย แสดงความยินดีกับนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย ร่วมใจช่วยเหลือต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ครั้งที่ 2 ปี 2564

รองศาสตราจารย์สมเจตน

Read More
ข่าวทุนการศึกษาข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

ตามที่งานทุนการศึกษา

Read More