วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

นักศึกษาปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับรหัสการใช้งาน LRU Net จากศูนย์คอมพิวเตอร์ ในช่วงนี้เปิดยื่นคำร้องขอรหัสการใช้งาน ฟรี ไม่ต้องอบรม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ที่บ้าน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  โดยนักศึกษาจะต้องใช้ฟรีอีเมลบัญชี @gmail.com ในการล็อกอินครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ได้ 
ส่วนนักศึกษาใหม่รหัส 64 ที่ยังไม่ได้รหัสจากสาขา หรือคณะให้ทำการกรอกข้อมูลที่ลิงค์ด้านล่างเช่นกัน
ขอความกรุณาอาจารย์และนักศึกษาเสียสละเวลาอันมีค่า ตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นข้อมูลนำมาพัฒนา ปรับปรุง ช่วยเหลือทุกท่าน ในการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ตามลิงก์ด้านล่าง

https://bit.ly/34V3QBq

https://bit.ly/350qqZK

วิธีการใช้งาน google classroom

https://classroom.google.com/

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน LRU Google Classroom

https://login.microsoftonline.com/

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน LRU Microsoft Teams

http://looc.lru.ac.th/

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน LRU Open Online Courses (LOOCs)

https://mooc.lru.ac.th/

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน LRU MOOCs

  • คู่มือการใช้งาน LRU MOOCs (สำหรับผู้สอน)
  • คู่มือการใช้งาน LRU MOOCs (สำหรับผู้เรียนทั่วไป)

 

 

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย