รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ให้บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

การสั่งจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ชุดเครื่องหมายนักศึกษา ชุดนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

เพื่อให้การพัฒนาคุณภ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more
简体中文Englishไทย