แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ขอความร่วมมือติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เฉพาะอาคาร เพื่อซ่อมแซม นั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 20 และบริเวณใกล้เคียง

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภ

Read more