สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ ไอที จำกัด จัดสอบวัดระดับทางดิจิทัลตามมาตราฐานสากลแก่อาจารย์และบุคลากร มรภ.เลย

สำนักวิทยบริการและเท

Read more