มรภ.เลย จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เลย จัดโครงการ “มนุษย์ศาสตร์ เสียงทอง ครั้งที่ 3” ประจำปี 2563 หาคนเสียงดีเพลงไทยลูกทุ่งและลูกทุ่งอีสาน

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more