สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าให้กรมวังผู้ใหญ่นำกระเช้าเยี่ยมบัณฑิต มรภ.เลย

Read more
简体中文Englishไทย