มรภ.เลย ร่วมกับชาวชุมชนบ้านนาโคก ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี วัดป่าบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน

Read more

มรภ.เลย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์สมเจตน

Read more