มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลเลย และโรงพยาบาลวังสะพุง จ.เลย รักษาผู้ป่วยโควิค-19

ผู้วยศาสตราจารย์ ดร.

Read more

มรภ.เลย จัด “เว้าจา พาข้าวงาย” งานพบปะแลกเปลี่ยนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดการแสดงเวทีกลาง งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ต้อนรับ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และคณะ ชมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 3 ธันวาคม 256

Read more