อธิการบดี มรภ.เลย ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เปิดงานศิลปะ สายหมอก ดอกไม้ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่ 29 ธันวาคม 25

Read more

มรภ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 เนื่องในวันชาติ 5 ธันวาคม 2563

รองศาสตราจารย์สมเจตน

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ลงพื้นที่จังหวัดเลย มรภ.เลย ติดตามการดำเนินงานการจ้างงานประชาชนได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 และยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย รับโล่ห์ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สำนักวิทยบริการและเท

Read more