คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การเที่ยบโอนผลการเรียน (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ขั้นตอนการขอคืนหลักประกันสัญญา (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ขั้นตอนการยืม – คืน พัสดุ  (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือนักศึกษา (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การทำเอกสารข้อมูลผู้ขาย  (Click ดาวน์โหลด)

Slide
การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2565

This will close in 10 seconds

简体中文Englishไทย