วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Latest:

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การเที่ยบโอนผลการเรียน (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ขั้นตอนการขอคืนหลักประกันสัญญา (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ขั้นตอนการยืม – คืน พัสดุ  (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือนักศึกษา (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การทำเอกสารข้อมูลผู้ขาย  (Click ดาวน์โหลด)
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (Click ดาวน์โหลด)
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยาราชภัฏเลย  (Click ดาวน์โหลด)