ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2563

ผลการดำเนินงานการให้บริการและสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย (Click ดาวน์โหลด)
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย พ.ศ.2563 (Click ดาวห์โหลด)
สถิติฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2563 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 (Click ดาวห์โหลด)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Click ดาวห์โหลด)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Click ดาวห์โหลด)
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเ่า ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (Click ดาวน์โหลด)

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2562

รายงานการเข้าใช้บริการภายในศูนย์วิทยบริการในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม-2562 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลเงินทุน-กยศ.-และ-กรอ.-ประจำปีการศึกษา-2561 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลการให้บริการหอพักและทุนนักศึกษาพิการ-ประจำปีการศึกษา-2561 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ-2561  (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  (Click ดาวน์โหลด)