ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2563

ผลการดำเนินงานการให้บริการและสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย (Click ดาวน์โหลด)

ข้อมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2562

รายงานการเข้าใช้บริการภายในศูนย์วิทยบริการในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม-2562 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลเงินทุน-กยศ.-และ-กรอ.-ประจำปีการศึกษา-2561 (Click ดาวน์โหลด)
ข้อมูลการให้บริการหอพักและทุนนักศึกษาพิการ-ประจำปีการศึกษา-2561 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ-2561  (Click ดาวน์โหลด)
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  (Click ดาวน์โหลด)