วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024

Author: อรอุมา วงศ์กิตตะ

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read More
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read More
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read More
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยรา

Read More
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยรา

Read More