งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

งานจ้างก่อสร้างรั้วค

Read more

งานปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

งานปรับปรุงศูนย์แสดง

Read more

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิดเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยสู่ชุมชน และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้

Read more

รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ร้านให้บริการทำผม สปา พื้นที่เช่าเป็นสำนักงาน จุดให้บริการสินค้าออนไลน์ และอื่นๆ บริเวณ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ)

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฏหมายเนติบัณฑิตยสภาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างก่อส

Read more