รับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

มรภ.เลย รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อโควิค-19 ระยะที่ 2

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร

Read more