ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS มรภ.เลย จับมือ ธ.ออมสิน ส่งนักศึกษาลงพื้นที่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน

วันอังคารที่ 1 ตุลาค

Read more

อธิการบดี ม.ราชภัฏเลย ลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 กับ กสศ. และภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ที่ 13 กันยา

Read more