รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ลงพื้นที่จังหวัดเลย มรภ.เลย ติดตามการดำเนินงานการจ้างงานประชาชนได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 และยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับจังหวัดเลย ประชุมเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่จังหวัดเลย และ มรภ.เลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

มรภ.เลย เคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา น้อมรำลึกรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more