สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ ไอที จำกัด จัดสอบวัดระดับทางดิจิทัลตามมาตราฐานสากลแก่อาจารย์และบุคลากร มรภ.เลย

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

ต้อนรับ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และคณะ ชมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 3 ธันวาคม 256

Read more