วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการบดี มรภ.เลย ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อหลักกุดป่อง ก่อนเปิดงานดอกฝ้ายบาน ปี 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รองศาตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อหลักกุดป่อง และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี ในพิธีมีการฟ้อนบวงสรวง แสดงวิถีไทเลย

มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธี ณ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง และลานหน้าศาลาจังหวัดเลย

คลิกชมภาพบวงสรวงศาลหลักเมือง รำบวงสรวงศาลหลักเมือง ปักเครื่องบวงสรวง
คลิกชมภาพบรรยากาศบวงสรวง ร.5 ปักเครื่องบวงสรวง ร.5

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi