วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการบดี มรภ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร มีนายพรชัย ถมกระจ่างรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังพิธีทำบุญตักบาตรร่วมชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ เป็นเสร็จพิธี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi