วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร. 10 และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร. 10 และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร. 10 และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,200,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนถ้วน)  ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<