วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1  ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,000,000.-บาท (ห้าล้านถ้วน)  ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<