วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ผู้สนใจสามารถเสนอแนะวิจารณ์ ได้ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6) แบบสรุปราคากลาง
(7) แบบสรุปราคากลาง(ต่อ)
(8) แบบสรุปราคากลาง(ต่อ)