วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:

Author: admin

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562 (ประเภทรับตรง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการพัฒนาครูและการพัฒนาท้องถิ่น

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนส

Read More