(ร่าง) คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนพื้นฐานอาหาร (ครัวมาตรฐาน) จำนวน 1 ชุด

(ร่าง) คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนพื้นฐานอาหาร (ครัวมาตรฐาน) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 4,036,000 บาท (สี่ล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะประกาศ(ร่าง)คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนพื้นฐานอาหาร (ครัวมาตรฐาน) จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจสามารถวิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 โดยส่งเอกสาร/ข้อวิจารณ์ได้ที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 อีเมลล์ invent@lru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร 042-835223-8 ต่อ 41117 หรือ 41118

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนพื้นฐานอาหาร (ครัวมาตรฐาน) >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

2.แบบรูปรายการรายละเอียดการติดตั้งชุดครุภัณฑ์ชุดการเรียนพื้นฐานอาหาร (ครัวมาตรฐาน) >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

3.คณะลักษณะครุภัณฑ์ชุดการเรียนพื้นฐานอาหาร (ครัวมาตรฐาน) ฯ  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

4.ราคากลาง บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *