ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ค่าปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ค่าปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ค่าปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<