ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 กรกฎาคม 2563 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม 8 ชั้นและทาง www.lru.ac.th หรือ โทรสอบถามได้ที่ 042 – 835224 ต่อ 41115 หรือ 42111

<<อ่านประกาศ>>