มรภ.เลย พัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างทางสังคม แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read more
简体中文Englishไทย