มรภ.เลย จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เลย จัดโครงการ “มนุษย์ศาสตร์ เสียงทอง ครั้งที่ 3” ประจำปี 2563 หาคนเสียงดีเพลงไทยลูกทุ่งและลูกทุ่งอีสาน

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกิจกรรม “ชาเลนจ์เดย์” รวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

กองพัฒนานักศึกษา มหา

Read more

ประกาศเรื่องการจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

งานกิจการพิเศษและสิท

Read more