วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี มรภ.เลย มอบรางวัล Smart Startup Company by GSB ปี 2565 สร้างผู้ประกอบการใหม่

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวให้แนวคิดและมอบรางวัลการประกวด Smart Startup Company by GSB ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผุู้ประกอบการ (GSB Micropreneur Academy) แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวรายงานโครงการกิจกรรมการแข่งขัน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพมอบรางวัล

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi