ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจดรรมชาเลนด์เดย์น้องใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2562


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมชาเลนด์เดย์น้องใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชาเลนด์เดย์ น้องใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีต่อตนเองและเพื่อนๆ มี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดและร่วมเต้นออกกำลังกาย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi