วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ทำบุญตักบาตร 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีทำบุญตักบาตรงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ครบรอบ 29 ปี วันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า” มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

จากนั่น ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป ศาสนพิธีกรกล่าวคำถวายทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร รับน้ำพระพุทธมนต์ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

พิธีทำบุญตักบาตรจัด ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อ่านรายละเอียด วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

คลิกชมภาพประกอบพิธีสงฆ์
คลิกชมภาพช่วงใส่บาตร
คลิกชมภาพกรวดน้ำ รับพร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi