วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครู

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวสอบ 002 นางสาวเกวริน หงษ์ศาลา
ลำดับที่ 2 เลขประจำตัวสอบ 001 นายอิทธิกร โสมาศรี สำรองลำดับที่ 1

ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศมารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามข้อบังคับที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi