วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ตามประกาศลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565

เนื่องจาก  ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก

 

>>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<