วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนายชัยวิฉิต ฉิมลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานการจัดโครงการ ให้นักศึกษาหอพักภายในเข้าใจในการปฏิบัติตนตามระเบียบของหอพัก และแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก สร้างสัมพันธภาพและมีทัศนคติที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาหอพัก ปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยลัยราชภัฏเลยได้อย่างมีความสุข

คลิกชมภาพกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi