ข่าวกิจกรรม โครงการ

ขอเชิญชม “ศิลปนิพนธ์” ประจำปีการศึกษา 2562 อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ มรภ.เลย

สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญชม “ศิลปนิพนธ์” อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562


โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทำการแสดง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. ณ ลานหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย (ถนนคนเดนเลาะเลย) กุดป่อง

มีการแสดงทั้งหมด 19 ชุด
ชุดการแสดงที่ 1 ระบำเศวตฉัตร
ชุดการแสดงที่ 2 ระบำบุบผาราชัน
ชุดการแสดงที่ 3 ระบำจันผาสิริมหาวิชชาลัย
ชุดการแสดงที่ 4 ระบำสามราศีมนุษย์
ชุดการแสดงที่ 5 นาฏยสราญนารายณ์เจงเวง
ชุดการแสดงที่ 6 ไอ่คำทรงเครื่อง
ชุดการแสดงที่ 7 วาดฟ้อนออนซอนคราม
ชุดการแสดงที่ 8 โฮมฮูปฮอยชาวไทพวน
ชุดการแสดงที่ 9 ชีวิตเมียเช่า
ชุดการแสดงที่ 10 ไก่เหลืองหางขาว
ชุดการแสดงที่ 11 ฟ้อนแม่นางด้ง
ชุดการแสดงที่ 12 ฟ้อนสักการบูชาผีตาแฮก
ชุดการแสดงที่ 13 บวงสรวงศรัทธาบูชากุดย่าส่วย
ชุดการแสดงที่ 14 ฮูมป่องฟ้าทวยพญาเพิ่งปักตูฝน
ชุดการแสดงที่ 15 โฮมบุญศรัทธาบูชาข้าวพันก้อน
ชุดการแสดงที่ 16 แห่งันกองหด
ชุดการแสดงที่ 17 ฟ้อนแห่น้ำกาบแก้วบัวไขมาลัยกิ่งมิ่งเมืองกาหลง
ชุดการแสดงที่ 18 วิจิตรบายศรีถวยพยาภักดีชุมพล
ชุดการแสดงที่ 19 ฮีตเฮือไฟถวายฮอยพระพุทธบาท

ชมฟรีตลอดงาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi