ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนมารายงานตัวแล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกลำดับสำรองเพื่อรับสิทธิ์แทนผู้สละสิทธิ์ ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>