วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฏหมายเนติบัณฑิตยสภาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฏหมายเนติบัณฑิตยสภาฯ
2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วย