ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ  >>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<