ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส  จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส  จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 6,500,000 บาท  (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,760,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 13 – 27 มกราคม  2564  และยื่นเสนอราคาในวันที่  28 มกราคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *