ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดการเรียนการสอน จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดการเรียนการสอน จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,400,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2563

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนฯ   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนฯ   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

3.คณะลักษณะครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนฯ   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

4.ราคากลาง บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *