ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและปรับปรุงลานกิจกรรม และลานวัฒนธรรม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและปรับปรุงลานกิจกรรม และลานวัฒนธรรม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศซื้อหรือจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและปรับปรุงลานกิจกรรม และลานวัฒนธรรม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566

         เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566

>>ดูประกาศเพิ่มเติม<<