คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรภเลย จัดการแข่งขันกอล์ฟหา รายได้ส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษา


คณะกรรมการรส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้ ส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะกรรมการรส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีจิตกุศลเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภททีม และบุคคล แข่งขันแบบนับคะแนน 18 หลุม ใช้กติกาการแข่งขันของสนามกอล์ฟกำลังเอก ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวขอบคุณนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับมอบเงินสนับสนุนและร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบรางวัลแก่นักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟกำลังเอก ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศก่อนเริ่มการแข่งขัน
Tee off หลุม 1 กอลฟ์การกุศล มรภ.เลย ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4 ช่วงที่ 5 ช่วงที่ 6
พัตต์ ระยะใกล้ ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
Tee off หลุม 2 กอลฟ์การกุศล มรภ.เลย
บรรยากาศงานเลี้ยง
มอบรางวัล ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4
รับมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย