ข่าวกิจกรรม โครงการ

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ร่วมโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นการฝึกซ้อมพิธี

และวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นพิธีจริง เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล และสนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi