ข่าวกิจกรรม โครงการ

สาขาวิชาเคมี เปิดศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน และงานวิจัย


สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน และงานวิจัย เน้นปฏิบัติจริง และให้คำปรึกษาแก่ชุมชน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00น. สาขาวิชาเคมี จัดให้มีการทำบุญตักบาตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และตักบาตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากนั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน และงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี บริเวณชั้น 2 ตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน และงานวิจัย จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษา อบรม แก่ชุมชน โดยใช้ฐานความรู้จากการวิจัยและพัฒนาของอาจารย์และนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย แบบเน้นการปฏิบัจิจริง และยังเป็รศูนย์บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งด้านสมุนไพรและพืชท้องถิ่น และคิดค่าบริการแบบคิดค่าใช้จ่ายในการสกกัดสารสำคัญจากพืช ทั้งการสกัดสารธรรมชาติ วิเคราะห์ ตรวจสอบเบื้องต้น แก่ผู้ที่สนใจได้เข้ามาใช้บริการ สามารถสอบถามหรือเข้าชมรายละเอียดได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/chemistryLRU หรือทางโทรศัทพ์ 042-835-225-8 df9jv 25100

คลิกชมภาพพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตัย
คลิกชมการตักบาตร ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
คลิกชมถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม กรวดน้ำรับพร
คลิกชมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และงานวิจัย
บรรยากาศภายในศูนย์
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน และงานวิจัย
ถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึก

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi