ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการบดี มรภ.เลย ร่วมพิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. จังหวัดเลย จัดขบวนเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564 ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมจาก 14 อำเภอ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 ขบวน ภายใต้มาตราการและการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่กระจายเชื่อโควิค 19 กำหนดจุดตั้งขบวน 3 จุด และการเดินเว้นระยะ เคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย

เวลา 19.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานถึงเวที กล่าวเปิดงาน มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวรายงานการจัดงาน หลังกล่าวเปิดงานมีการจุดพลุเปิดงาน และการแสดงมินิคอนเสริต์จากศิลปินไมค์ ภิรมย์พร สร้างความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เดินทางไปร่วมในพิธีเปิด และนำนักศึกษาร่วมขบวนแห่เปิดงานดอกฝ้าย ขบวนที่ 1 “เทิดทูนสถาบัน” ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย”ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

คลิกชมภาพขบวนแห่ คลิกชมภาพการแสดง คลิกชมภาพพิธีเปิด อธิการ มรภ.เลย ร่วมพิธีเปิด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi