ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดร.แพรวนภา เรียงริลา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดร.แพรวนภา เรียงริลา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ.2098 ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้ชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี หลังจากศึกครั้งใหญ่นี้แล้ว ได้เสด็จปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ ได้เมืองตะหนาวศรี มะริด และทวาย ทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิง แล้วทรงยกทัพไปถึงเมืองหงสาวดีและเมืองตองอู จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา แม้พระองค์จะสวรรคตผ่านมานานกว่า 400 ปีแล้ว ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi