วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี มรภ.เลย มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิต มรภ.เลย 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานมอบและกล่าวให้โอวาท

หลังพิธี มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพมอบใบประกาศ คลิกชมภาพ อธก.มรภ.เลย กล่าวให้โอวาท ถ่ายภาพร่วม 1 ถ่ายภาพร่วม 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi