ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนราชการ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนราชการ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย