วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย พบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แนะนำทีมบริหารชุดใหม่พร้อมร่วมมือพัฒนาจังหวัดเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเลย

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาส พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย

การเข้าพบครั้งนี้ได้แนะนำทีมผู้บริหารชุดใหม่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และมีนายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักธุรกิจจังหวัดเลย เข้าร่วมหารือในการพัฒนาจังหวัดเลย ทั้งการพัฒนาคน พัฒนาด้านการเกษตร และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi