ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผอ.สนง.อธก.มรภ.เลย ร่วมพิธีทำลายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เสียงดัง

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไปร่วมพิธีทำลายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เสียงดัง ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

โดยมี พล.ต.ต.มาโนช สุภาพูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็ฯประธาน และ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ อรัณยกานนท์ ผู้กำกับสถานีภูธรเมืองเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ รวมเป็นสักขีพยาน ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ อรัณยกานนท์ ผู้กำกับสถานีภูธรเมืองเลย กล่าวว่า สถานีตำรวจเมืองเลยทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กแว้น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สอคคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 เรื่องมาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่่ 56/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ โดยมีวัตถุประสงค์เน้นย้ำดำเนินการกับกลุ่มจักรยานเสียงดัง และรถจักรยานยนต์ที่รวมกลุ่มกันทำการแข่งรถในที่ถนนทางหลวง ทางสาธารณะ เมื่อตรวจยึดได้ให้แจ้งบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้ครอบครองรถ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรถ พร้อมบุุคลผู้ที่ถูกตรวจยึดรถมาทำการอบรม แฃะบันทึกข้อตกลง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่ให้ก่อเหตุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งชำระค่าปรับ และเปลี่ยนท่อเสียงดัง ส่วนท่อเสียงดัง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการยึดไว้เพื่อทำลาย ครั้งนี้มีท่อไอเสียรถจักรยนต์เสียงดังที่จะทำลาย จำนวน 300 ท่อ และตรวจยึดรถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi